අපව අමතන්න

ජිනන් ඇපෙක්ස් යන්ත්‍රෝපකරණ උපකරණ සමාගම, සීමාසහිත

ලිපිනය

අංක 59 ජිංග්ලියු පාර, හුවායින් දිස්ත්‍රික්කය,

Jinan City, Shandong Provice, China.

පිලිපීන ශාඛාව:

RBB Industries Co

B3L2 මැඩලේන් පෙදෙස Springville, Molino III, Bacoor Cavite,
පිලිපීනය 4102

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

 +86-15169183960

+63 917 2090001

පැය

අලෙවියෙන් පසු: අප අමතන්න හෝ ඊමේල් කරන්න,

පැය 12 ක් ඇතුළත විසඳීමට උත්සාහ කරන්න

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න